تماس با ما

اتحادیه صنف رایانه و تلفن همراه شهرستان لاهیجان با ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما، آن را به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای بهبود عملکرد خود تلقی خواهد کرد. به این منظور پیام شما در این بخش مستقیماً به رئیس اتحادیه ارسال شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.