معرفی کاربر ثبت اظهارنامه های مالیاتی

قابل توجه کلیه اعضاء شاغل در رسته های کافی نت و خدمات حضوری اینترنت مقتضی ست نسبت به معرفی کاربر ثبت اظهارنامه های مالیاتی به اتحادیه اقدام فرمائید. 🔻مدارک مورد نیاز : نامه معرفی کاربر […]

ثبت نام کلاس آموزشی ثبت اظهارنامه مالیاتی

به اطلاع کلیه کافی نت داران محترم دارای پروانه کسب می رساند: با توجه به نزدیک شدن زمان ثبت اظهارنامه مالیاتی، اتحادیه در نظر دارد با همکاری اداره امور مالیاتی شهرستان، اقدام به برگزاری کلاس […]

صدور مجوز ثبت اظهارنامه مالیاتی

به اطلاع کلیه اعضاء محترم صنف رایانه و تلفن همراه، در رسته های کافی نت و خدمات حضوری اینترنت و سایر رسته های مرتبط می رساند: اتحادیه در نظر دارد جهت صدور مجوز ثبت اظهارنامه […]